Foredrag av Anders Lund – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Foredrag av Anders Lund

«Hvordan behandler vi depresjoner i 2019?» Foredrag av Anders Lund, dr. med, spesialist i psykiatri, overlege Sandviken, professor UiB.

Media har de siste årene hatt et ensidig negativt fokus på antidepressiva, noe som har resultert i at pasienter kan frykte at dette er medisiner som er ødeleggende for hjernen, og at de opplever det belastende å behandles med antidepressiva for sin depresjon.

 

Professor Anders Lund redegjør for at antidepressiva har effekt ved depresjon, demonstrert sist i henholdsvis den store Cipriani studien og en systematisk «umbrella review» av Dragioti et. al. Professor Anders Lund berører også tema som svangerskap og amming, risiko for suicid, og manglende respons av behandling.

Dato publisert 31.08.2021