Faghefte fra Solveig Merete Klæbo Reitan om schizofreni – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Faghefte fra Solveig Merete Klæbo Reitan om schizofreni

Heftet handler om utredning og diagnostisering av schizofreni og er skrevet av Solveig Merete Klæbo Reitan, dr. med. spesialist i psykiatri, overlege og førsteamanuensis II ved Medisinsk fakultet NTNU og St. Olavs Hospital HF

Her kan du lese om fenomener pasienter kan oppleve, og ting det er viktig at de passer på når de lever med tilstanden.

 

Heftet kan være nyttig for nærmeste pårørende. Det kan også brukes som grunnlag for samtaler mellom pasienter og helsepersonell, eller i grupper med andre som har fått samme diagnose.

Heftet er gratis, fyll ut her for å bestille

Order Prints

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Dato publisert 14.04.2021