Effektstørrelse av antidepressiva – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Effektstørrelse av antidepressiva

Lars Tanum redegjør for at antidepressiva, gitt på riktig indikasjon, har større effektstørrelse enn de fleste indremedisinske legemidler.

Dato publisert 13.04.2021