Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Diskusjon: Johnsen, Kleivenes, Soroka

“Erfaring med en ny partiell dopaminagonist”. Diskusjon med Jon Johnsen, Ole Kristian Kleivenes (spesialist i psykiatri og overlege) og Elena Soroka (spesialist i psykiatri, Ahus).

Dato publisert 31.08.2021