Depresjon og hjerte-karsykdom – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Depresjon og hjerte-karsykdom

I denne podcasten samtaler Dag Kristen Solberg med Frank Nymo om depresjon og hjerte-karsykdom.

Temaer for denne podcasten er bl.a. om depresjon øker risiko for hjerte- karsykdom eller vice versa, retningslinjer for behandling, fysisk aktivitet, vitaminer, forlenget QT-tid, medikamentvalg for eldre, interaksjoner og farmakogenetiske variasjoner. Bruken av antidepressiva og konkrete medikamenter blir også diskutert: blodfortynnende, lipidsenkende midler, betablokkere og amiodaron.

Dag Kristen Solberg er psykiater og klinisk farmakolog. Han jobber som fagsjef i divisjon for psykisk helse og rus på Ahus. Har tidligere erfaring som avdelingsleder på Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus. Han har sammensatt bakgrunn innen både psykiatri og farmakologi. Og har sin doktorgrad i biologisk psykiatri, hvor temaet var fettstoffer og antioksidanter hos pasienter med schizofreni.

Kapitler (klikk på liste-ikonet i verktøylinjen i spilleren over for å navigere)

  • 00:00: Høna eller egget - øker depresjon risiko for hjerte- karsykdom eller vice versa?
  • 17:40: Bruk av medikamenter ved samtidig behandling av hjerte- karsykdom og depresjon
  • 29:44: Født sånn eller blitt sånn - Interaksjoner og farmakogenetisk variasjon

NO-NOTPR-0085-2021.09

Dato publisert 06.09.2021