Depotbehandling tidlig i sykdomsforløpet ved schizofreni – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Depotbehandling tidlig i sykdomsforløpet ved schizofreni

David Taylor setter søkelys på at depotbehandling bør brukes tidlig i sykdomsforløpet ved schizofreni for å sikre at pasienter ikke autoseponerer oral behandling med påfølgende risiko for tilbakefall og dårligere prognose kombinert med lavere sannsynlighet for respons av behandlingen. Dette i stedet for at dagens praksis med at depotbehandling reserveres for pasienter med lang sykdomsvarighet, og som har demonstrert nedsatt compliance ved oral behandling.

Dato publisert 13.04.2021