Kort informasjonsvideo om dosering av Brintellix® etter klinisk respons – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Kort informasjonsvideo om dosering av Brintellix® etter klinisk respons

I denne videoen forteller Celine Sundal Kennedy om anbefalt dosering og hvordan bruke hele doseringsintervallet.

Viktig informasjon om dosering av Brintellix®

Anbefalt startdose er 10 mg daglig.Dosér etter klinisk respons opp til 20 mg daglig for signifikant bedre effekt.Studier viser at over halvparten av pasienter som tidligere hadde fått SSRI-behandling fikk Brintellix® 20 mg daglig ved studieslutt.3,4

 

  1. Brintellix® SPC 01/2024, avsnitt 4.2.

  2. Christensen MC, McIntyre RS, Florea I, et al. Vortioxetine 20 mg/day in patients with major depressive disorder: updated analysis of efficacy, safety, and optimal timing of dose adjustment. CNS Spectrums. Cambridge University Press; 2021:1–8.

  3. Montgomery SA, Nielsen RZ, Poulsen LH, et al. A randomised, double-blind study in adults with major depressive disorder with an inadequate response to a single course of selective serotonin reuptake inhibitor or serotonin-noradrenaline reuptake inhibitor treatment switched to vortioxetine or agomelatine. Hum Psychopharmacol. 2014;29(5):470-82.

  4. Fagiolini A, Florea I, Loft H et al. Effectiveness of Vortioxetine on Emotional Blunting in Patients with Major Depressive Disorder with inadequate response to SSRI/SNRI treatment. J Affect Disord 2021;283:472-9.

  5. Brintellix® SPC 01/2024, avsnitt 3.

Les mer: bivirkningsrapportering

 

Les mer: Brintellix® felleskatalogtekst

 

NO-BRIN-0214-2023.01

Dato publisert 31.01.2023