Cato Innerdal om klager og tilsynssaker – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Cato Innerdal om klager og tilsynssaker

Webinar 14. mai 2020 med foredraget "Klager og tilsynssaker mot helsepersonell. Hva skjer når fylkesmannen oppretter en tilsynssak? Hva kan konsekvensene være og hvordan bør man som helsepersonell håndtere slike saker?"

Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Han har vært sentral i utarbeidelsen av førerkortveiledere som har blitt introdusert de seinere åra. Han er en mye brukt foredragsholder blant annet rundt temaene helselovgivning og førerkortregelverk.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 27.05.2021