Cato Innerdal om forsvarlighet og taushetsplikt – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Cato Innerdal om forsvarlighet og taushetsplikt

Webinar 19. mai 2021 med foredrag av kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal: «FORSVARLIGHET OG TAUSHETSPLIKT – en kasuistikkbasert gjennomgang».

Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Han har vært sentral i utarbeidelsen av førerkortveiledere som har blitt introdusert de seinere åra. Han er en mye brukt foredragsholder blant annet rundt temaene helselovgivning og førerkortregelverk.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 27.05.2021