Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pÄ helsepersonell

Du forlater nÄ hjernenett.no

Cato Innerdal om forsvarlighet og taushetsplikt

Webinar 19. mai 2021 med foredrag av kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal: «FORSVARLIGHET OG TAUSHETSPLIKT – en kasuistikkbasert gjennomgang».

Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde og seniorrÄdgiver i Helsedirektoratet. Han har vÊrt sentral i utarbeidelsen av fÞrerkortveiledere som har blitt introdusert de seinere Ära. Han er en mye brukt foredragsholder blant annet rundt temaene helselovgivning og fÞrerkortregelverk.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 27.05.2021