Virkningsmekanismen til RXULTI® (brekspiprazol) – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Virkningsmekanismen til RXULTI® (brekspiprazol)

I denne videoen forteller Bjørn Fjeldstad om virkningsmekanismen til RXULTI®.

RXULTI® (brexpiprazol) er et antipsykotikum i tablettform til behandling av voksne pasienter med schizofreni.

 

Les mer: bivirkningsrapportering

Les mer: RXULTI®  felleskatalogtekst

 

NO-REXU-0040-2023.10

NO-RXU-2300012.10.2023

  1. RXULTI® SPC 05/2023, avsnitt 4.1.

  2. Maeda K, Sugino H, Akazawa H, et al. Brexpiprazole I: in vitro and in vivo characterization of a novel serotonin-dopamine activity modulator. J Pharmacol Exp Ther 2014;350:589–604.

  3. Mattingly G, Anderson R. Cariprazine for Schizophrenia and bipolar I disorder. Current Psychiatry Vol. 15, No 1.

  4. RXULTI® SPC 05/2023, avsnitt 5.1.

  5. Gründer G, Carlsson A, Wong DF. Mechanism of new antipsychotic medications: occupancy is not just antagonism. Arch Gen Psychiatry 2003;60:974-7.

Dato publisert 16.10.2023