Når er det aktuelt å vurdere Brintellix®(vortioksetin)? – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Når er det aktuelt å vurdere Brintellix®(vortioksetin)?

I denne videoen forteller Bjørn Fjeldstad om når du kan vurdere å bytte antidepressiva.

Brintellix® er et antidepressiv med multimodal virkningsmekanisme og er indisert til behandling av voksne med depressive episoder.1,2

 

Du kan forskrive Brintellix® på blå resept til voksne pasienter med depresjon som har prøvd ETT SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt eller hvis pasienten opplever bivirkninger.

 

Ifølge norske retningslinjer bør pasienter som ikke responderer på medikamentell behandling innen fire til seks uker bytte antidepressiv.3

  1. Brintellix® SPC 01/2024, avsnitt 4.1.

  2. Brintellix® SPC 01/2024, avsnitt 5.1.

  3. Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten, IS-1561, Mai 2009, sist oppdatert 13. juni 2022.

  4. Brintellix® SPC 01/2024, avsnitt 4.8.

  5. Montgomery S, Åsberg M. A new depression scale designed to be sensitive to change. Br J Psychiatry 1979;134:382-9.

  6. Christensen MC, McIntyre RS, Florea I, Loft H, Fagiolini A. Vortioxetine 20 mg/day in patients with major depressive disorder: updated analysis of efficacy, safety, and optimal timing of dose adjustment. CNS Spectrums. Cambridge University Press 2021;1-8.

  7. Brintellix® SPC 01/2024, avsnitt 4.2.

* målt ved gjennomsnittlig endring av MADRS fra baseline med en forskjell på 1,03 poeng, p<.05

** andelen pasienter som trakk seg fra studien pga. bivirkninger var lav og sammenlignbar i gruppene med 20 og 10 mg/dag (hhv. 6,4% og 4,4%, vs 3,3% i placebogruppen. Andelen pasienter som fikk minst en bivirkning var 54,9% i placebogruppen, og i gruppene med vortioksetin hhv. 66,7% med 5 mg/dag, 58,1% med 10 mg/dag, 66,4% med 15 mg/dag og 65,1% med 20 mg/dag.

 

Les mer: bivirkningsrapportering

Les mer: Brintellix® felleskatalogtekst

 

NO-BRIN-0269-2024.05

Dato publisert 08.05.2024