Bjørn Fjeldstad om Brintellix® (vortioksetin) – Hjernenett

Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Bjørn Fjeldstad om Brintellix® (vortioksetin)

Hør en kort oppsummering om effekt og tolerabiltiet, og hvilke digitale verktøy vi kan by på.

Les mer: bivirkningsrapportering

 

Les mer: Brintellix® felleskatalogtekst

 

NO-BRIN-0119-2020.12

 

  1. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 4.1.

  2. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 5.1.

  3. Jacobsen PL, Mahableshwarkar AR, Chen Y et al. Effect of Vortioxetine vs. Escitalopram on Sexual Functioning in Adults with Well-Treated Major Depressive Disorder Experiencing SSRI-Induced Sexual Dysfunction. J Sex Med 2015;12:2036–204.

  4. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 4.8 og 5.1.

  5. Goodwin GM, Price J, De Bodikant C et al. Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients. J Affect Disord. 2017;221:31–5.

  6. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 4.4.

  7. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 4.4.

Dato publisert 13.04.2021