Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Faglig møte 15. februar i YPF – Forum for Yngre Psykiatere

Møteplass for yngre psykiatere

Vi har gleden av å invitere deg til faglig møte i regi av ”Forum for Yngre Psykiatere” (YPF), vår satsning på en arena for faglig felleskap. Første møte i 2022 er på Grand Hotel i Oslo, tirsdag 15. februar kl. 17:00.  Meld deg på nedenfor her.

 

Programmet og møteformen for YPF er laget i samarbeid med en komité av yngre psykiatere i Oslo og Akershus. Vi håper at tema og møteform med kollegialt samvær kan passe som en forlengelse av grunnkursene 1-4, så vi har valgt å kalle det ”Grunnkurs 5”. Håper å se deg der! 

Program

  • 17:00 Enkel servering
  • 17:10 Velkommen ved møteleder Kristin Berg Rustan, psykiater ved Bærum DPS
  • 17:15 "Antipsykotika og interaksjoner" ved Ali M. Ali, lege og farmasøyt ved AHUS, avd. for spesialpsykiatri
  • 18:00 "Hvordan kan genetikken endre psykiatrien?" ved Olav Bjerkehagen Smeland MD, PhD, lege og forsker ved OUS, NORMENT
  • 18:45 Pause og uformell middag
  • 19:15 ”Refleksjoner etter et langt liv i psykiatrien” ved Randi Rosenqvist, psykiater
  • 20:00 Møteslutt

Meld deg på her

Møtepåmeldinger YPF

Når du sender inn skjemaet over samtykker du til at vi kan sende deg påminnelser og praktisk informasjon om møtet.

 

Klikk på linkene for å lese mer om hvordan Lundbeck og Otsuka behandler dine persondata i tråd med GDPR og andre lover og regler.

 

Praktisk informasjon:

Vi dekker mat/drikke etter Statens regulativ i henhold til samarbeidsavtalen mellom LMI og Legeforeningen. Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. For mer informasjon, se www.lmi.no/digitalis/reklameregler/samarbeidsavtaler/ 

 

 

**Jeg samtykker til at Lundbeck kan sende meg aktuell og relevant informasjon om våre arrangementer og legemidler via e-post.

 

NO-ABIM-0100-2022.01 

NO-CNS-2200002 Jan2022

Dato publisert 14.01.2022