Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Webinar om hodepine 30. mai

Lundbeck inviterer sykepleiere med spesiell interesse for hodepine til webinar

Mandag 30. mai 2022, kl 18.00-19.15 på Teams

Program

  • 18.00 Velkommen ved Marthe Fjelldal, Lundbeck
  • 18.05 "Behandling med intravenøs infusjon til pasienter med kronisk migrene" ved Cathrine Gran, Lundbeck
  • 18.15 "Psykologisk håndtering av langvarig smerte" ved Henrik Børsting, seniorforsker ved Psykologisk Institutt, UiO og psykologspesialist ved Avdeling for smertebehandling, OUS
  • 18.45 "Use of Medication or Medication overuse?" ved Rigmor Høiland Jensen, professor i hodepine og nevrologisk smerte ved Department of Neurology, Rigshospitalet-Glostrup og leder av Dansk Hodepinecenter
  • 19.15 Møteslutt

Meld deg på her

Møtepåmeldinger Cathrine

Når du sender inn skjemaet samtykker du til at vi kan sende deg en Teams-invitasjon til webinaret.

 

**Jeg samtykker til at Lundbeck kan sende meg aktuell og relevant informasjon om våre arrangementer og legemidler via e-post.

 

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

 

Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i  forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck.

 

Personvernerklæring:

  1. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25. mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. https://www.lundbeck.com/no

 

Felleskatalogtekst Vyepti®

 

NO-VYEP-0011-2022.05

Dato publisert 02.05.2022