Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Protected: Informasjonsvideo om bruken av våre antipsykotika

There is no excerpt because this is a protected post.

RXULTI® (brexpiprazol) er et antipsykotikum i tablettform til behandling av voksne pasienter med schizofreni.

 

RXULTI® kan skrives på blå resept til pasienter som ikke har oppnådd tilstrekkelig effekt eller som har fått uakseptable bivirkninger av behandling med ett atypisk antipsykotikum.Aktuelle eksempler på dette er vektøkning, metabolske endringer eller sedasjon.

RXULTI® er en partiell dopaminagonist som virker ved å modulere aktivitet av dopamin, serotonin og noradrenalin.3

 

Les mer: bivirkningsrapportering

Les mer: Felleskatalogtekst for RXULTI®

Les mer: Felleskatalogtekst for Abilify Maintena®

 

NO-RXU-2100014

NO-REXU-0035-2021.11

 1. RXULTI® SPC 11/2021, avsnitt 4.1.

 2. SLV refusjon.

 3. RXULTI® SPC 11/2021, avsnitt 5.1.

 4. Emsley R, Chiliza B, Asmal L. The evidence for illness progression after relapse in schizophrenia. Schizophr Res 2013;148:117–21.

 5. Lieberman JA, Perkins D, Belger A, et al. The early stages of schizophrenia: speculations on pathogenesis, pathophysiology, and therapeutic approaches. Biol Psychiatry 2001;50:884–97.

 6. Lieberman JA, Jarskog LF, Malaspina D. Preventing clinical deterioration in the course of schizophrenia: the potential for neuroprotection. J Clin Psychiatry 2006;67:983–90.

 7. Wiersma D, Wanderling S, Dragomirecka E, et al. Social disability in schizophrenia: its development and prediction over 15 years in incidence cohorts in six European centres. Psychol Med 2000;30:1155–67.

 8. Maynard TM, Sikich L, Lieberman JA, et al. Neural development, cell-cell signaling, and the “two-hit” hypothesis of schizophrenia.  Schizophr Bull 2001;27:457–76.

 9. Tiihonen J, Haukka M, Haddad P, et al. A nationwide cohort study of oral and depot antipsychotics after first hosplitalization for schizophrenia. Am J Psychiatry 2011;168:603-9.

 10. Abilify Maintena® SPC 10/2021 avsnitt 4.8.

 11. Kane JM, Sanchez R, Perry PP, et al. Aripiprazole intramuscular depot as maintenance treatment in patients with schizophrenia: a 52-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study.  J Clin Psychiatry 2012;73:617–24.

 12. Kane JM,  Zhao C, Johnsons BR, et al. Hospitalization rates in patients switched from oral anti-psychotics to aripiprazole once-monthly: final efficacy analysis. J Med Econ 2015;18:145–54.

 13. RXULTI® SPC 11/2021, avsnitt 4.8.

 14. Kane JM, Skuban A, Ouyang J, et al. A multicenter, randomized, double-blind, controlled phase 3 trial of fixed-dose brexpiprazole for the treatment of adults with acute schizophrenia. Schizophr Res 2015;164:127–35.

 15. Correll C, Skuban A, Ouyang J, et al. Efficacy and safety of brexpiprazole for the treatment of acute schizophrenia: a 6-week randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 2015;172:870–80.

 16. Fleischhacker WW, Hobart M, Ouyang, et al. Efficacy and safety of brexpiprazole (OPC-34712) as maintenance treatment in adults with schizophrenia: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Int J Neuropsychopharmacol 2016;20:11–21.

Dato publisert 18.11.2021