Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Psykiatriforum i Gjøvik og Tønsberg: Jon Johnsen om moderne depresjonsbehandling

Lundbeck og Janssen inviterer til kveldsmøter

“Oppdatering og siste nytt fra APA 2021 omkring moderne depresjonsbehandling”

 

Dato/tid: Onsdag 27. oktober 2021, kl. 18:00 

Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik, Strandgata 15, Gjøvik

 

Dato/tid: Onsdag 17. september 2021, kl. 18:00

Sted: Quality Hotel Klubben, Nedre Langgate 49, Tønsberg

 

Program

  • Kl. 18:00 – 18:10: Velkommen ved Lundbeck, Frank Nymo
  • Kl. 18:10 – 18:30: Produktpresentasjon ved Lundbeck (Brintellix®), Frank Nymo
  • Kl. 18:30 – 18:50: Produktpresentasjon ved Janssen (Spravato®), Morten Opseth
  • Kl. 18:50 – 19:00: Pause
  • Kl. 19:00 – 20:50: «Hvordan optimalisere behandlingen av pasienter med depresjon, og hva bør gjøres dersom pasientene ikke responderer tilstrekkelig på tradisjonell behandling?» Jon Johnsen, dr. med. og senior overlege ved Klinikk for rus og psykiatri, psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken Helseforetak.
  • Kl. 20:50 – 21:00: Oppsummering ved Frank Nymo og Jon Johnsen
  • Velkommen til bevertning etter fagdel i hotellets restaurant

Meld deg på her

Møtepåmeldinger Frank

 

Når du sender inn skjemaet over samtykker du til at vi kan sende deg påminnelser og praktisk informasjon om møtet.

 

Les mer om hvordan Lundbeck og Janssen behandler dine persondata i tråd med GDPR og andre lover og regler.

 

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Ansvaret for klarering av deltakelse tilligger den enkelte medarbeider ved helseforetak. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck.

 

Les mer: bivirkningsrapportering

Les mer: Brintellix® SPC

 

Les mer: Spravato®SPC

Meld bivirkninger i RELIS

 

**Jeg samtykker i at Lundbeck kan sende meg aktuell og relevant informasjon om våre arrangementer og legemidler via e-post.

 

Dato publisert 26.09.2021