Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Program Lundbecksymposiet 9. november 2021

Arrangeres i samarbeid med Otsuka Pharma.

Sted: Speilen, Grand Hotel i Oslo.

Tid: 13:00 – 20:00. 

Streames også som webinar her på hjernenett.no for de som foretrekker å delta digitalt. Møtet er åpent for psykiatere og allmennleger.

 

Meld deg på her.

 

Møteleder er prof. dr. med. em. Ulrik Fredrik Malt. Han er psykiater og har vært overlege og leder for psykosomatisk avdeling ved Rikshospitalet. Malt er professor emeritus i psykiatri ved UiO. Han har særlig arbeidet med psykosomatisk medisin og stemningslidelser, og har utgitt flere lærebøker. 

 

14:00 – 16:00: GENERELL DEL

 • 14:00: Velkommen v/ Lundbeck.
 • 14:10 – 14:35: "Norsk psykiatri i perspektiv" Petter Andreas Ringen, Ph.D., nestleder i Npf og professor i psykiatri ved UiO.
 • 14:40 – 15:20: "Bevissthetsforskning: status pr 2021" Johan Frederik Storm, dr. med. og professor ved Institutt for basalmedisin ved UiO; grunnlegger og leder av det EU- og Norsk forskningsråd støttede forskningsprosjektet om bevissthet.
 • 15:25 – 15:55: "Organoider/dyrking av mini-hjerner" Srdjan Djurovic, dr. med., forskningsgruppeleder Psykiatrisk molekylærgenetikk ved Norwegian Centre for Mental Disorders Research, Centre of Excellence (NORMENT), OUS; og professor ved UiB.
 • 16:00 – 16:20: Pause med enkel servering.

16:20 – 17:50: SCHIZOFRENI

 • 16:20 – 16:45: "Er psykoterapi ved schizofreni effektiv som eneste behandling?" Jan Ivar Røssberg, dr. med. og professor i psykiatri ved UiO.
 • 16:50 – 17:15: "Behandling med antipsykotika til pasienter med rusmiddelproblemer og psykoser" Jon Johnsen, dr. med. og senior overlege ved Klinikk for rus og psykiatri, psykiatrisk avdeling Blakstad, Vestre Viken Helseforetak.
 • 17:20 – 17:45: "Knowledge and perceptions are important factors for patient acceptance of long-acting injectable antipsychotic" Lars Öhrmalm, med. dr., specialist i psykiatri, verksamhetschef ved PRIMA Liljeholmen.
 • 17:50 – 18:15: Pause med enkel servering.

18:15 – 20:00: DEPRESJON

 • 18:15 – 18:45: "Lykke, livskvalitet og depresjon" Ragnhild Bang Nes, Ph.D., post-doc. og førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO.
 • 18:50 – 19:15: "Komorbiditet depresjon og migrene: kliniske implikasjoner" Ole Bernt Fasmer, dr. med., Forskningsavdelingen ved Sandviken sykehus, Bergen; og professor i psykiatri ved UiB.
 • 19:20 – 19:45: "Differensialdiagnostikk borderline – bipolar lidelse" Erlend Bøen, Ph.D., spesialist i både psykiatri og nevrologi; overlege ved seksjon for konsultasjon-liaison psykiatri og psykosomatisk medisin, Divisjon for psykisk helse og avhengighet, OUS - Rikshospitalet.
 • 19:50: Avslutning v/Ulrik Fredrik Malt.
 • 20:00: Jubileumsmiddag* i Rococosalen, Grand Hotel

* Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon, se her.

Dato publisert 20.08.2021