Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Gledelig nyhet for hodepinepasienter

Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD, starter opp 1. august og ledes av dr. Erling Andreas Tronvik, professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital. NorHEAD skal samle de ledende fagmiljøene på hodepine nasjonalt. Målet er bedre behandling av hodepine.

Hodepinelidelser går ut over livskvaliteten til svært mange mennesker, og hodepinerelatert sykefravær og redusert arbeidskapasitet bringer med seg store kostnader både for enkeltpersoner og for samfunnet. Bare migrene, som er den mest kjente hodepinesykdommen, rammer en milliard mennesker på verdensbasis og er den sykdommen som gir mest uførhet blant personer under 50 år.

 

Samtidig er hodepinepasienter en gruppe som lenge har opplevd at de har blitt underprioritert. Hodepine og migrene er tilstander som ofte er usynlige for folk rundt, og de som rammes kan oppleve at plagene deres blir bagatellisert og at de ikke blir tatt på alvor.

 

Nå har Norges ledende fagmiljøer innen hodepine fått 130 millioner fra Norges forskningsråd til å starte et nasjonalt Forskningssenter for klinisk behandling. Deltakende universiteter og sykehus i Norge bidrar i tillegg med halvparten av finansieringen av NorHEAD.

 

Samarbeid på tvers

NorHEAD skal støtte forskere fra ulike fag, som sammen skal frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Senteret vil ha en sterk internasjonal profil og utøve verdensledende klinisk forskning på hodepinesykdommer.

 

Partnere fra alle helseregioner i Norge vil delta i det nye senteret, som vil bestå av forsknings- og utdanningsorganisasjoner, sykehus, næringsliv og brukerorganisasjoner. Senteret skal ledes av Erling Andreas Tronvik, professor ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim.

 

– ­Det er svært viktig for oss at forskningen fører til bedre behandling og innovasjon som kan bidra til å øke livskvaliteten til de som plages med hodepine. Vi vil utvikle nye behandlingsmetoder for ulike typer hodepinesykdommer, som migrene, spenningshodepine, klasehodepine og hodepine som skyldes overforbruk av medikamenter, sier Tronvik.

 

Kunstig intelligens

Gjennom banebrytende kliniske studier skal senteret undersøke effekten av nye metoder og medisinsk teknologi i behandlingen. Pasienter fra hele landet vil få muligheten til å delta i studiene.

 

– Tverrfaglighet er en viktig nøkkel for at vi skal nå våre ambisjoner. Derfor satser vi på forskningsområder hvor vi har et kunnskapsgap i dag, og hvor mer forskning vil kunne bidra vesentlig til behandlingen av hodepine, sier Tronvik.

 

I tillegg til kliniske studier skal NorHEAD utnytte data fra helseregistre og andre databaser for å utvikle modeller for diagnostisering og behandling, samt vurdere den samfunnsmessige effekten av forbedret behandling.

 

Senteret vil også bruke metoder fra kunstig intelligens og maskinlæring, som innebærer at man bruker datamaskiner til å gjenkjenne komplekse mønstre og ta intelligente beslutninger basert på data. Maskinlæringsteknikker vil utnyttes for å kunne utvikle mer målrettet behandling og utvikle elektroniske støtteverktøy for leger og klinikere.

 

– Vi er svært fornøyde med denne fantastiske muligheten til å gi hodepineforskningen i Norge et realt løft. Jeg gleder meg veldig til å starte opp senteret i august, legger Tronvik til.

 

Artikkelen er skrevet av Kristina Jones, kommunikasjonsmedarbeider, NTNU.

 

NO-NPMIG-0009-2022.02

Dato publisert 21.02.2022