Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

NNF vårmøte 2022 i Bergen

Årets vårmøte til Norsk Nevrologisk Forening var preget av at alle gledet seg til å treffes igjen, etter over to års pause. Møtet fant sted på Hotel Norge i Bergen helgen 6-7. mai og det var rekord i antall påmeldte: 100 nevrologer og 23 utstillere, med ventelister for begge.

Det faglige programmet ble innledet av komitéleder Nils Erik Gilhus (UiB og Haukeland universitetssjukehus) og NNF-leder Jana M. Hoff (Haukeland universitetssjukehus og VID vitenskapelige høyskole), og inneholdt spennende sesjoner om blant annet MS, hodepine, nevrodegenerative sykdommer og epilepsi.

 

Ny behandling innen migrene

Andrej Khanevski (Haukeland universitetssjukehus) snakket om ny behandling innen migrene og ledet oss gjennom CGRP-hemmere, gepanter og botox-behandling på en oversiktlig måte. Han trakk blant annet frem Vyepti® (eptinezumab), Lundbecks nye medikament innen migrenebehandling: «Vyepti® er en ny intravenøs CGRP-hemmer, som det blir spennende å følge med på videre»*.

 

Videre refererte han til Vandervoorst et als (2021) oversiktsartikkel om de nye CGRP-hemmerne som har få  bivirkninger sammenlignet med f.eks. topimarat, og er like effektive som de tradisjonelle migrenemedikamentene.

 

Eksempelvis har CGRP-hemmere et «number needed to harm» på 130 mot 9 hos topimarat, mens «number needed to treat» er henholdsvis 6, kontra 7. (Overeem et al 2021).

 

En del av foredraget ble viet til de nye retningslinjene for migrenebehandling, med fokus på at pasientene må føre fire ukers hodepinedagbok uten nye intervensjoner før oppstart med CGRP-hemmer, samt krav om pause for evaluering av fortsatt effekt etter 18 måneders bruk.

 

Dette ble også diskutert i etterkant av foredraget, hvor det ble stilt spørsmål ved kravet om 30 % reduksjon i migrenedager som effektmål for behandlingen. De digitale hodepinedagbøkene gir mulighet for å gradere hodepinen, og dette gir kanskje bedre uttrykk for funksjonsevne enn hodepinedager per måned?

 

Presentasjon av NorHEAD

Det nye senteret for hodepineforskning, NorHEAD ble presentert av Erling Tronvik (St.Olavs Hospital). Dette skal bli et nasjonalt senter som inkluderer universitetssykehusene i Trondheim, Oslo, Bergen og Nord-Norge, samt Sykehuset i Namsos, Nansen Neuroscience Network og Hodepine Norge.

 

Senteret har planlagt flere tverrfaglige prosjekter, hvor de skal kombinere kliniske studier, data fra helseregistre og apper, biokjemiske analyser, genetikk og bildediagnostikk og mye mer. Et eksempel er en app for registrering av aura, hvor man kan kombinere data med andre registerdata og gen-, transkript-, proteo-, og metabolomicsteknikker.

Hvor og når neste vårmøte skal arrangeres vil bli annonsert senere.

* Lundbeck vil presisere at Vyepti® (eptinezumab) vil bli finansiert i spesialisthelsetjenesten og avventer behandling i Beslutningsforum, så Vyepti® (eptinezumab) er ikke markedsført per dags dato.

  1. Vandervorst F, Van Deun L, Van Dycke A, et al. CGRP monoclonal antibodies in migraine: an efficacy and tolerability comparison with standard prophylactic drugs. J Headache Pain 2021; 22: 128. https://doi.org/10.1186/s10194-021-01335-2.

  2. Overeem LH, Raffaelli B, Mecklenburg J, et al. Indirect Comparison of Topiramate and Monoclonal Antibodies Against CGRP or Its Receptor for the Prophylaxis of Episodic Migraine: A Systematic Review with Meta-Analysis. CNS Drugs. 2021 Aug;35(8):805-820. doi: 10.1007/s40263-021-00834-9. Epub 2021 Jul 16. PMID: 34272688; PMCID: PMC8354912.

Felleskatalogtekst Vyepti®

 

NO-VYEP-0013-2022.05

Dato publisert 25.05.2022