Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Møteserie med Rosenqvist på Østlandet

«Er psykisk helsevernlov og straffeloven på samme parti? - samhandling mellom politi og helsevesen."

Møtene blir holdt følgende steder:

 

Lillestrøm 15. mars

Jessheim 22. mars

Tønsberg 29. mars

Drammen 20. april

Larvik 26. april

Nydalen 3. mai

 

Psykiater Randi Rosenqvist har arbeidet i Helsedirektoratet, og ved ulike sykehusavdelinger i en årrekke. Hun har mer enn 30 års erfaring med rettspsykiatri og kriminalomsorg samt som leder i Rettsmedisinsk kommisjon.

 

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck.

 

Personvernerklæring

H. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25.mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. https://www.lundbeck.com/no

 

NO-BRIN-0215-2023.01

Dato publisert 02.02.2023