Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pĂĄ helsepersonell

Du forlater nĂĄ hjernenett.no

Beskyttet: Fagmøte i Askim torsdag 28. september

"Samtykkekompetanse, samfunnsvern og psykiatri"

H. Lundbeck inviterer psykiatere og LIS i Askim til fagmøte med foredrag av Randi Rosenqvist.

 

Dato: Onsdag 28. september 2023
Tid: Kl.17.00 – 19.00
Sted: TBD

Program

  • Kl. 17:00: Enkel matservering
  • Kl. 17:15: Velkommen og presentasjon av Brintellix® (vortioksetin) v/ Celine Kennedy, Lundbeck
  • Kl. 17:30: "Samtykkekompetanse, samfunnsvern og psykiatri" - v/ psykiater Randi Rosenqvist
  • Kl. 19:00: Middag i TBD

Meld deg pĂĄ her

Møtepåmeldinger Celine

**Jeg samtykker til at Lundbeck kan sende meg aktuell og relevant informasjon om vĂĄre arrangementer og legemidler via e-post.

 

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck.

 

Personvernerklæring

H. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25.mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. https://www.lundbeck.com/no

 

Les mer: bivirkningsrapportering

 

Les mer: Brintellix® felleskatalogtekst

 

NO-BRIN-0215-2023.01

Dato publisert 05.05.2023