Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Se kort film om masterclass i migrene, som finner sted i Berlin.

Se kort video (1:40) om Masterclass i Berlin her.

Dato publisert 11.05.2023