Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Fagmøte i Førde 5. okt med Bo Skagen om hvordan håndtere vold og trusler på arbeidsplassen

H. Lundbeck og Otsuka inviterer psykiatere/LIS/allmennleger i Førde-området til faglig møte. Tema for møtet er "Hvordan håndtere vold og trusler på arbeidsplassen".

Dato: Onsdag 5. oktober 2022

Tid: 19:00 – 20:30

Sted: Sunnfjord Hotel, Førde

Foreleser: Psykiater/overlege Bo Skagen, Straume Spesialist Senter/DPS Øyane

 

  • Program:
  • Kl. 19.00: Hvordan håndtere vold og trusler på arbeidsplassen
        •                  Kasuistikker og erfaringer med Rxulti®
  • Kl. 20.15: Produktinformasjon
  • Kl. 20.30: Middag i hotellets restaurant

Møtepåmeldinger Bjørn

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell.

 

Ansatte i helseforetak må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck.

 

Personvernerklæring:

  1. Lundbeck AS håndterer dine personopplysninger iht. EUs personvernforordning som trådte i kraft 25.mai 2018. Opplysningene benyttes bare for å administrere dette møtet/denne aktivitet. https://www.lundbeck.com/no

 

Otsuka Pharma Scandinavia AB håndterer eventuelle personopplysninger i samsvar med GDPR. Mer informasjon finner du i vår Privacy Policy på www.otsuka-europe.com/se/HCPPrivacyNotice

 

For mer informasjon om Rxulti®, se felleskatalogen.no

 

 

**Jeg samtykker til at Lundbeck kan sende meg aktuell og relevant informasjon om våre arrangementer og legemidler via e-post.

 

NO-ABIM-0104-2022.01

NO‐RXU‐2200004 Sept2022

 

 

Dato publisert 16.09.2022