Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Kveldsmøte i Førde med Espen Molden: legemiddelinteraksjoner og genetisk variasjon

H. Lundbeck og Otsuka inviterer psykiatere og leger i psykisk helse- og rusklinikken til direkteoverført foredrag med professor i farmakologi ved UiO, Espen Molden.

«Legemiddelinteraksjoner og genetisk variasjon – betydning for bivirkninger og effekt av psykofarmaka»

 

Dato: Torsdag 2. desember 2021
Tid: 18:00 – 21:00

Sted: Scandic Sunnfjord Førde (møtet direkteoverføres fra Bodø)

 

Espen Molden er utdannet Cand. pharm. fra UiO i 1997, Dr. scient. samme sted i 2003. Han har stilling som Professor II ved Farmasøytisk institutt. Hovedstilling er som forskningsleder ved Senter for Psykofarmakologi ved Diakonhjemmet sykehus.

Program

  • Kl. 18:00: Velkommen v/ Bjørn Fjeldstad, H. Lundbeck AS
  • Kl. 18:05: «Legemiddelinteraksjoner og genetisk variasjon – betydning for bivirkninger og effekt av psykofarmaka» Espen Molden, professor i farmakologi ved Universitetet i Oslo
  • Kl. 19:35: Produktpresentasjon v/ Bjørn Fjeldstad, H. Lundbeck AS
  • kl. 20:00: Middag i hotellets restaurant

Meld deg på her

Møtepåmeldinger Bjørn

Når du sender inn skjemaet over samtykker du til at vi kan sende deg påminnelser og praktisk informasjon om møtet.

 

Klikk på linkene for å lese mer om hvordan Lundbeck og Otsuka behandler dine persondata i tråd med GDPR og andre lover og regler.

 

Praktisk informasjon:

Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustrien har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. Ansvaret for klarering av deltakelse tilligger den enkelte medarbeider ved helseforetak. Helseforetaket må dekke reise- og eventuelle oppholdskostnader i forbindelse med møtet. Måltider som fremgår av programmet dekkes av Lundbeck.

 

 

**Jeg samtykker til at Lundbeck kan sende meg aktuell og relevant informasjon om våre arrangementer og legemidler via e-post.

 

NO-ABIM-0086-2021.10

OPNO1118MTN2105

Dato publisert 17.11.2021