Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Inger Ragnhildstveit om Brintellix® (vortioksetin)

Les mer: bivirkningsrapportering

 

Les mer: Brintellix SPC

 

NO-BRIN-0119-2020.12

  1. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 4.1.

  2. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 5.1.

  3. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 5.1.

  4. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 4.8 og 5.1.

  5. Goodwin GM, Price J, De Bodikant C et al. Emotional blunting with antidepressant treatments: A survey among depressed patients. J Affect Disord. 2017;221:31–5.

  6. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 4.4.

  7. Brintellix SPC (11/2020), avsnitt 4.4.

Dato publisert 13.04.2021