Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Kort informasjonsvideo om dosering av Brintellix® etter klinisk respons

I denne videoen forteller Hans Olaf Mathisen i Lundbeck om anbefalt dosering og hvordan bruke hele doseringsintervallet.

Viktig informasjon om dosering av Brintellix®

 

Anbefalt start- og vedlikeholdsdose er 10 mg daglig.1 Men husk å dosere etter klinisk respons, og bruk hele doseringsintervallet når det er nødvendig.Studier viser at over halvparten av pasienter som tidligere hadde fått SSRI-behandling fikk Brintellix® 20 mg daglig ved studieslutt.2,3

  1. Brintellix® SPC 09/2021, avsnitt 4.2.

  2. Montgomery SA, Nielsen RZ, Poulsen LH, et al. A randomised, double-blind study in adults with major depressive disorder with an inadequate response to a single course of selective serotonin reuptake inhibitor or serotonin-noradrenaline reuptake inhibitor treatment switched to vortioxetine or agomelatine. Hum Psychopharmacol. 2014;29(5):470-82.

  3. Fagiolini A, Florea I, Loft H et al. Effectiveness of Vortioxetine on Emotional Blunting in Patients with Major Depressive Disorder with inadequate response to SSRI/SNRI treatment. J Affect Disord 2021;283:472-9.

  4. Brintellix® SPC 09/2021, avsnitt 3.

Les mer: bivirkningsrapportering

 

Les mer: Brintellix® felleskatalogtekst

 

NO-BRIN-0134-2021.08

Dato publisert 06.08.2021