Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pĂĄ helsepersonell

Du forlater nĂĄ hjernenett.no

Haram om prediksjon av depresjon

Depresjon i Norden – et samarbeid om prediksjon og forløp” Foredrag av Marit Haram, MD, PhD og postdoktor ved Folkehelseinstituttet, og overlege ved Søndre Oslo DPS, OUS.

Tesli om stordata og psykiatrisk epidemiologi

”Nordisk stordata samarbeidsprosjekt – en ny æra for psykiatrisk epidemiologi” Foredrag av Martin Tesli, dr. med., spesialist i psykiatri og seniorforsker ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet, og overlege ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved OUS.

Larsen om presisjonspsykiatri

”Presisjonspsykiatri”. Foredrag av Jeanette Brun Larsen, PhD og konstituert overlege ved Avdeling for psykiatrisk akutt- og mottaksfunksjon ved psykisk helsevern på St. Olavs hospital.

Program for Lundbecksymposiet 2023

Solveig Klæbo Reitan og Julia Skoglund er møteledere på Lundbecksymposiet 2023. Der kan du oppleve seks foredrag innen schizofreni, depresjon og aktuell forskning. Se detaljert program her.