Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Espen Molden om variasjon i effekt av psykofarmaka

VIDEOOPPTAK fra 7. mai 2020: «Variasjon i effekt av psykofarmaka – betydning av interaksjoner og farmakogenetikk.»

Espen Molden, professor ved UiO og enhetsleder for forskning på Senter for psykofarmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus.

 

Ønsker du at vi arrangerer dette webinaret for deg og dine kollegaer? Ta kontakt med oss her.

Dato publisert 14.04.2021