Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Del 8: Genetisk variasjon: serotoninreopptakstransportør (SLC6A4)

Dato publisert 14.04.2021