Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Del 5.3: Eksempel på interaksjon: olanzapin + tobakksrøyk (CYP1A2)

Dato publisert 14.04.2021