Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Del 5.4: Eksempel på interaksjon: metoprolol + paroksetin (CYP2D6)

Dato publisert 14.04.2021