Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Del 5.2: Eksempel på interaksjon: kvetiapin + karbamazepin (CYP3A4)

Dato publisert 14.04.2021