Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Bøen om differensialdiagnostikk

”Differensialdiagnostikk borderline – bipolar lidelse” Foredrag av Erlend Bøen, Ph.D., spesialist i både psykiatri og nevrologi; overlege ved seksjon for konsultasjon-liaison psykiatri og psykosomatisk medisin, Divisjon for psykisk helse og avhengighet, OUS – Rikshospitalet.

Öhrmalm om aksept av depotbehandling

”Knowledge and perceptions are important factors for patient acceptance of long-acting injectable antipsychotic” Foredrag av Lars Öhrmalm, psykiater, med dr, verksamhetschef PRIMA Liljeholmen, Stockholm.

Djurovic om organoider og mini-hjerner

”Organoider/dyrking av mini-hjerner” Foredrag av Srdjan Djurovic, dr. med., forskningsgruppeleder Psykiatrisk molekylærgenetikk ved Norwegian Centre for Mental Disorders Research, Centre of Excellence (NORMENT), OUS; og professor ved UiB.

Storm om bevissthetsforskning

”Bevissthetsforskning: status pr. 2021” Foredrag av Johan Frederik Storm, dr. med. og professor ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO; grunnlegger og leder av forskningsprosjekter om bevissthet støttet av EU, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.