Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pĂĽ helsepersonell

Du forlater nĂĽ hjernenett.no

Agartz om psykoser hos unge

”Uncovering clinical characteristics, risk factors and brain phenotypes in adolescent psychosis” Foredrag av Ingrid Agartz, overlege ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet sykehus, og professor ved Senter for psykoseforskning ved UiO.

Røssberg om effekten av samtaleterapi

”Hva virker for hvem og hvordan i samtaleterapi? En sammenlikning av kognitive og psykodynamiske terapier ved depresjon” Foredrag av Jan Ivar Røssberg, overlege i psykiatri ved OUS og professor ved UiO.

Soroka om diagnostisering av schizofreni

”Er dette virkelig en psykose? Diagnostiske utfordringer ved vurdering av schizofreni” Foredrag av Elena Rath Soroka, spesialrådgiver, overlege, avdeling Spesialpsykiatri Akershus universitetssykehus.

Hammar om kognitive restsymptomer

”Kognitive restsymptomer ved depresjon – vitenskapelige og kliniske aspekter” Foredrag av  Åsa Hammar, leder for Bergen Mood and Cognitive Function group og professor ved UiB.