Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Agartz om psykoser hos unge

”Uncovering clinical characteristics, risk factors and brain phenotypes in adolescent psychosis” Foredrag av Ingrid Agartz, overlege ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet sykehus, og professor ved Senter for psykoseforskning ved UiO.

Soroka om diagnostisering av schizofreni

”Er dette virkelig en psykose? Diagnostiske utfordringer ved vurdering av schizofreni” Foredrag av Elena Rath Soroka, spesialrådgiver, overlege, avdeling Spesialpsykiatri Akershus universitetssykehus.