Disse sidene inneholder informasjon som er beregnet på helsepersonell

Du forlater nå hjernenett.no

Foredrag fra Lundbecksymposiet 2021

Her kan du se alle de ni foredragene til Ringen, Storm, Djurovic, Røssberg, Johnsen, Öhrmalm, Bang Nes, Fasmer og Bøen. Opptakene ble gjort under 25-års jublieet til Lundbecksymposiet 9. november 2021.

Bøen om differensialdiagnostikk

”Differensialdiagnostikk borderline – bipolar lidelse” Foredrag av Erlend Bøen, Ph.D., spesialist i både psykiatri og nevrologi; overlege ved seksjon for konsultasjon-liaison psykiatri og psykosomatisk medisin, Divisjon for psykisk helse og avhengighet, OUS – Rikshospitalet.

Djurovic om organoider og mini-hjerner

”Organoider/dyrking av mini-hjerner” Foredrag av Srdjan Djurovic, dr. med., forskningsgruppeleder Psykiatrisk molekylærgenetikk ved Norwegian Centre for Mental Disorders Research, Centre of Excellence (NORMENT), OUS; og professor ved UiB.

Storm om bevissthetsforskning

”Bevissthetsforskning: status pr. 2021” Foredrag av Johan Frederik Storm, dr. med. og professor ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO; grunnlegger og leder av forskningsprosjekter om bevissthet støttet av EU, Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.