Disse sidene inneholder informasjon kun beregnet pĂĄ helsepersonell

Du forlater nĂĄ hjernenett.no

Johnsen om nevrobiologisk behandling av depresjon

”Nevrobiologisk fundert behandling av depresjon – en mulighet for en mer presis og effektiv behandling?” Foredrag av Jon Johnsen, dr. med. og senior overlege ved psykiatrisk avdeling Blakstad, seksjon for akuttpsykiatri.

Haram om prediksjon av depresjon

Depresjon i Norden – et samarbeid om prediksjon og forløp” Foredrag av Marit Haram, MD, PhD og postdoktor ved Folkehelseinstituttet, og overlege ved Søndre Oslo DPS, OUS.

Tesli om stordata og psykiatrisk epidemiologi

”Nordisk stordata samarbeidsprosjekt – en ny æra for psykiatrisk epidemiologi” Foredrag av Martin Tesli, dr. med., spesialist i psykiatri og seniorforsker ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet, og overlege ved Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved OUS.